Phê duyệt hàng loạt đồ án quy hoạch xây dựng tại tỉnh Hậu Giang

Phê duyệt hàng loạt đồ án quy hoạch xây dựng tại tỉnh Hậu Giang

Phê duyệt hàng loạt đồ án quy hoạch xây dựng tại tỉnh Hậu Giang    ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh Hậu Giang vừa quyết định phê duyệt danh mục các đồ...

Lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới hai bên đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam sông Hậu

Lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới hai bên đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam sông Hậu

Lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới hai bên đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam sông Hậu    Ngày 19 tháng 8, ông Nguyễn Văn Hòa,...

Quy hoạch khu đất ở đô thị của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Quy hoạch khu đất ở đô thị của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Quy hoạch khu đất ở đô thị của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang    Đến năm 2030, để đáp ứng cho nhu cầu theo định hướng như trên, diện tích...