16/09/2022

Phê duyệt hàng loạt đồ án quy hoạch xây dựng tại tỉnh Hậu Giang

Phê duyệt hàng loạt đồ án quy hoạch xây dựng tại tỉnh Hậu Giang

Phê duyệt hàng loạt đồ án quy hoạch xây dựng tại tỉnh Hậu Giang

   ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh Hậu Giang vừa quyết định phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai lập quy hoạch năm 2022, thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa (kinh phí không hoàn lại) hợp pháp khác.

   Theo đó, có tổng cộng 30 đồ án được phê duyệt lập quy hoạch trên địa bàn 7/8 huyện, thị xã, thành phố của toàn tỉnh.

   Trong đó, TP Ngã Bảy có nhiều đồ án nhất, với 8 đồ án (tổng diện tích 461,9ha) gồm: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phường Hiệp Lợi; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Hiệp Lợi - Đại Thành; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới sông Cái Côn - Khu 1, xã Đại Thành; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới sông Cái Côn - Khu 2, xã Đại Thành; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cái Côn; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Ngô Quyền; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Hiệp Lợi - Lái Hiếu; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới từ ỦY BAN NHÂN DÂN phường Hiệp Lợi đến kênh Đào, phường Hiệp Lợi.

Quy hoạch thành phố Ngã Bảy

   Thứ hai là TP Vị Thanh có 7 đồ án (251,2ha): Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới kênh Mương Lộ, phường V; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Trần Ngọc Quế; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Khu vực 6, phường III; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới tuyến đường Quốc lộ 61C, tại Khu vực 4, phường III; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Nguyễn Viết Xuân, phường III; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới tại phường III và xã Hỏa Lựu; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới xã Hỏa Tiến.

Quy hoạch thành phố Vị Thanh

   Huyện Châu Thành có 5 đồ án (95,1ha): Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam Sông Hậu 2, thị trấn Mái Dầm; Quy hoạch chi tiết khu Nhà ở xã hội đô thị Mái Dầm, thị trấn Mái Dầm; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới - Tái định cư, xã Đông Phú; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới ấp Phú Hưng, xã Đông Phú; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh.

   Quy hoạch Huyện Châu Thành

    Huyện Vị Thủy có 4 đồ án (249,1ha): Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đông Bắc đô thị Vị Thanh - Khu 1; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đông Bắc đô thị Vị Thanh - Khu 2; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phía Nam đường 3/2 - Khu 1, thị trấn Nàng Mau; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phía Nam đường 3/2 - Khu 2, thị trấn Nàng Mau.

   Huyện Long Mỹ có 3 đồ án (17,16ha): Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Xà Phiên, xã Xà Phiên; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới xã Thuận Hưng; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kênh Tư, thị trấn Vĩnh Viễn.

   Thị xã Long Mỹ có 2 đồ án (63,6ha): Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phường Vĩnh Tường - Khu 1; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phường Vĩnh Tường - Khu 2.

   Quy hoạch Thị xã Long Mỹ

   Huyện Phụng Hiệp chỉ có 1 đồ án (12,85ha): Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tân Long, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp. Địa phương không có đồ án nào được duyệt lần này là huyện Châu Thành A.

   ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng tổ chức đăng tải thông tin về đồ án nêu trên để mời gọi nhà đầu tư tài trợ kinh phí (không hoàn lại) lập các đồ án quy hoạch nêu trên, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời phủ kín quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh.

   Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, ỦY BAN NHÂN DÂN huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị liên quan tham mưu ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức lập các đồ án quy hoạch; đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh bổ sung danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng để tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định.

   ỦY BAN NHÂN DÂN huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng nêu trên theo quy định của pháp luật.

 

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

 

Bình luận của bạn