15/09/2022

Lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới hai bên đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam sông Hậu

Lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới hai bên đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam sông Hậu

Lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới hai bên đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam sông Hậu

   Ngày 19 tháng 8, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh Hậu Giang đã ký ban hành Công văn số: 1554 gạch chéo ỦY BAN NHÂN DÂN-NCTH Về việc chủ trương tài trợ kinh phí cho ỦY BAN NHÂN DÂN huyện Châu Thành tổ chức lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới hai bên đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam sông Hậu.

   Theo đó, ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh Hậu Giang thống nhất chủ trương cho Liên danh SPG - Hiệp Phước - 620IDIC - VIETNAMINVEST tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho ỦY BAN NHÂN DÂN huyện Châu Thành tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới hai bên đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam sông Hậu, với quy mô diện tích khoảng 57 héc ta, thuộc địa bàn xã Đông Phú, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành. Thời gian thực hiện và phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết là 09 tháng kể từ ngày có chủ trương của ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh. Việc tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án nêu trên được thực hiện theo quy định hiện hành.

   ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh Hậu Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn ỦY BAN NHÂN DÂN huyện Châu Thành thực hiện việc tiếp nhận kinh phí để tổ chức lập Quy hoạch nêu trên theo quy định. Giao ỦY BAN NHÂN DÂN huyện Châu Thành tiếp nhận và tổ chức lập Quy hoạch chi tiết nêu trên đảm bảo theo đúng quy định.

   Trong thời gian 09 tháng kể từ ngày có chủ trương, nếu không hoàn thành tài trợ kinh phí lập Quy hoạch và phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh thu hồi chủ trương tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết nêu trên.

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

Bình luận của bạn