Bán đất nền lộ nhựa 6 mét xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang diện tích 5x32m full thổ cư Cho bán

Bán đất nền lộ nhựa 6 mét xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Bán đất nền lộ nhựa 6 mét xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang diện tích 5x32m full thổ cư

 • Không xác định
 • Phòng ngủ:  00
 • Phòng tắm:  00
 • Diện tích:  Trên 150
750.000.000₫
Mua theo lô
Bán đất mặt lộ nhựa lớn thị trấn Tân Long, Phụng Hiệp, Hậu Giang Cho bán

Bán đất mặt lộ nhựa lớn thị trấn Tân Long, Phụng Hiệp, Hậu Giang

Bán đất mặt lộ nhựa lớn thị trấn Tân Long, Phụng Hiệp, Hậu Giang

 • Không xác định
 • Phòng ngủ:  00
 • Phòng tắm:  00
 • Diện tích:  Trên 800
3.200.000.000₫
Mua theo lô
Bán đất nền tỉnh lộ 922 Thới Lai, thành phố Cần Thơ diện tích 13x80m Cho bán

Bán đất nền tỉnh lộ 922 Thới Lai, thành phố Cần Thơ diện tích 13x80m

Bán đất nền tỉnh lộ 922 Thới Lai, thành phố Cần Thơ diện tích 13x80m

 • Không xác định
 • Phòng ngủ:  00
 • Phòng tắm:  00
 • Diện tích:  Không xác định
3.000.000.000₫
Mua theo lô
Bán đất công mặt tiền rộng Xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang lộ nhựa 6m diện tích 13x200m Cho bán

Bán đất công mặt tiền rộng Xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang lộ nhựa 6m diện tích 13x200m

Bán đất Xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang lộ nhựa 6m diện tích 7.5x66m Cho bán

Bán đất Xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang lộ nhựa 6m diện tích 7.5x66m

Bán đất Xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang lộ nhựa 6m diện tích 7.5x66m

 • Phòng ngủ:  00
 • Phòng tắm:  00
 • Diện tích:  Trên 495
1.000.000.000₫
Mua theo lô
Bán đất Xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang lộ nhựa 6m diện tích 35x85m, 300m2 thổ cư Cho bán

Bán đất Xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang lộ nhựa 6m diện tích 35x85m, 300m2 thổ cư

Bán đất Xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang lộ nhựa 6m diện tích 35x85m, 300m2 thổ cư

 • Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang
 • Phòng ngủ:  00
 • Phòng tắm:  00
 • Diện tích:  Trên 2975
5.800.000.000₫
Mua theo lô
Bán đất công phân nền xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang diện tích 32x31m Cho bán

Bán đất công phân nền xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang diện tích 32x31m

Bán đất công phân nền xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang diện tích 32x31m

 • Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang
 • Phòng ngủ:  00
 • Phòng tắm:  00
 • Diện tích:  Trên 1000
3.000.000.000₫
Mua theo lô
Bán đất công xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, Hậu Giang, diện tích 19x295m Cho bán

Bán đất công xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, Hậu Giang, diện tích 19x295m

Bán đất công xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, Hậu Giang, diện tích 19x295m

 •   xã Đông Phước A, Châu Thành, Hậu Giang
 • Phòng ngủ:  00
 • Phòng tắm:  00
 • Diện tích:  Trên 5605
2.800.000.000₫
Mua theo lô
Bán đất nền xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang, diện tích 10x20 mét full thổ cư Cho bán

Bán đất nền xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang, diện tích 10x20 mét full thổ cư

Bán đất nền xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Hậu Giang, diện tích 10x20 mét full thổ cư

 • Không xác định
 • Phòng ngủ:  00
 • Phòng tắm:  00
 • Diện tích:  Không xác định
610.000.000₫
Mua theo lô
Bán đất nền trung tâm thị trấn Ngã Sáu, lộ ô tô, diện tích 8x50 mét full thổ cư ODT

Bán đất nền trung tâm thị trấn Ngã Sáu, lộ ô tô, diện tích 8x50 mét full thổ cư ODT

Bán đất nền trung tâm thị trấn Ngã Sáu, lộ ô tô, diện tích 8x50 mét full thổ cư ODT

 • Không xác định
 • Phòng ngủ:  00
 • Phòng tắm:  00
 • Diện tích:  Không xác định
1.500.000.000₫
Mua theo lô
Bán đất trung tâm thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, Hậu Giang, lộ ô tô, diện tích 20x100 mét Cho bán

Bán đất trung tâm thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, Hậu Giang, lộ ô tô, diện tích 20x100 mét

Bán đất trung tâm thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, Hậu Giang, lộ ô tô, diện tích 20x100 mét

 • Không xác định
 • Phòng ngủ:  00
 • Phòng tắm:  00
 • Diện tích:  Không xác định
3.800.000.000₫
Mua theo lô
Bán đất nền thổ cư tỉnh lộ 925B xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, Hậu Giang, diện tích 10x25 mét Cho bán

Bán đất nền thổ cư tỉnh lộ 925B xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, Hậu Giang, diện tích 10x25 mét

Bán đất nền thổ cư tỉnh lộ 925B xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, Hậu Giang, diện tích 10x25 mét

 • Không xác định
 • Phòng ngủ:  00
 • Phòng tắm:  00
 • Diện tích:  Không xác định
1.350.000.000₫
Mua theo lô
Lọc