10/09/2022

Tìm thuê kho xưởng Phân Bón tại Cần Thơ hoạch Hậu Giang

Tìm thuê kho xưởng Phân Bón tại Cần Thơ hoạch Hậu Giang

Tìm thuê kho xưởng Phân Bón tại Cần Thơ hoạch Hậu Giang

Yêu cầu:

- Lộ lớn công tê nơ chạy được

- Mặt tiền lớn

- Diện tích khoảng 1000 m2

- Địa chỉ: Cần Thơ hoặc Hậu Giang gần Cần Thơ

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

Bình luận của bạn