10/09/2022

Khách tìm mua nhà đất khoảng 500 triệu khu vực Châu Thành, Hậu Giang

Khách tìm mua nhà đất khoảng 500 triệu khu vực Châu Thành, Hậu Giang

Khách tìm mua nhà đất khoảng 500 triệu khu vực Châu Thành, Hậu Giang

- Yêu cầu:

+ Giấy tờ sổ sách đầy đủ

+ Có nhà ở, không cần đường lớn

+ Tài chính khoảng 500 triệu

+Ưu tiên khu vực Đông Phú, Châu Thành

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

Bình luận của bạn