06/09/2022

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2030

- Quy hoạch trung tâm thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- Quy hoạch thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- Quy hoạch thị trấn Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- Quy hoạch đường tỉnh lộ 925, đường tỉnh lộ 925B, đường tỉnh lộ 925C....

HƯỚNG DẪN TẢI VÀ XEM BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN CHÂU THÀNH, HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2030:

1. Tải bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, Hậu Giang tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1mgnXx0PJ7NB_Iiy2_Tld-TNGb27o_MnL

2. Lấy MẬT KHẨU giải nén file quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang theo hướng dẫn sau: https://nhadatbactrungnam.com/huong-dan-lay-mat-khau-xem-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-huyen-chau-thanh-tinh-hau-giang-nam-2030

Bình luận của bạn