06/09/2022

Hướng dẫn lấy MẬT KHẨU xem Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2030

Hướng dẫn lấy MẬT KHẨU xem Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2030

Hướng dẫn lấy MẬT KHẨU mở file Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2030:

- Bước 1: Copy website " NHADATBACTRUNGNAM.COM " dán vào ô tìm kiếm của Google để vào trang Web.

- Bước 2: Kéo chuột xuống hết trang, tìm số Hotline: xxxxxxxxxx là MẬT KHẨU để mở : Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2030.

Bình luận của bạn