27/09/2022

Vị trí giải phóng mặt bằng đường tỉnh lộ 918 Cần Thơ , Sơ đồ đường tỉnh lộ 918 đoạn quận Phong Điền

Vị trí giải phóng mặt bằng đường tỉnh lộ 918 Cần Thơ , Sơ đồ đường tỉnh lộ 918 đoạn quận Phong Điền

Vị trí giải phóng mặt bằng đường tỉnh lộ 918 Cần Thơ

 

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

Bình luận của bạn