27/09/2022

Vị trí giải phóng mặt bằng đường tỉnh lộ 918 Cần Thơ giai đoạn 2 từ Vành Đai Phía Tây đến Võ Văn Kiệt

Vị trí giải phóng mặt bằng đường tỉnh lộ 918 Cần Thơ giai đoạn 2 từ Vành Đai Phía Tây đến Võ Văn Kiệt

Vị trí giải phóng mặt bằng đường tỉnh lộ 918 Cần Thơ giai đoạn 2 từ Vành Đai Phía Tây đến Võ Văn Kiệt

 

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

Bình luận của bạn