27/09/2022

Vị trí Đường Vành Đai Phía Tây Thành Phố Cần Thơ giải phóng mặt bằng

Vị trí Đường Vành Đai Phía Tây Thành Phố Cần Thơ giải phóng mặt bằng

Vị trí Đường Vành Đai Phía Tây Thành Phố Cần Thơ giải phóng mặt bằng

 

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

Bình luận của bạn