19/09/2022

Tỉnh Hậu Giang đầu tư đường nối Khu Công Nghiệp Nam Sông Hậu đến Thị Trấn Ngã Sáu

Tỉnh Hậu Giang đầu tư đường nối Khu Công Nghiệp Nam Sông Hậu đến Thị Trấn Ngã Sáu

Tỉnh Hậu Giang đầu tư đường nối Khu Công Nghiệp Nam Sông Hậu đến Thị Trấn Ngã Sáu

   Ngày 31 tháng 08, Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Hậu Giang thông tin, vừa thông qua Nghị quyết Số 24/NQ-HĐND phê duyệt vốn đầu tư hai trăm ba mươi tư nghìn bốn trăm mười ba nghìn tỷ đồng làm đường nối với Quốc lộ Nam Sông Hậu.

   Cụ thể, HĐND tỉnh Hậu Giang quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tại khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư dự án đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu với tổng mức đầu tư dự án hai trăm ba mươi tư nghìn bốn trăm mười ba nghìn tỷ đồng.

   Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Hậu Giang giao Hội Đồng Nhân Dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

   Đồng thời, HĐND tỉnh Hậu Giang giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đầu tư đường nối Khu Công Nghiệp Nam Sông Hậu đến Thị Trấn Ngã Sáu

   Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Hậu Giang cũng vừa thông qua Nghị quyết Số 25/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ thị trấn Cây Dương đến thành phố Ngã Bảy) với chiều dài tuyến gồm 2 đoạn.  

   Cụ thể, đoạn xây dựng mới kết nối từ Đường tỉnh 927 với Đường tỉnh 927C theo quy hoạch đô thị Ngã Bảy (Đường số 4), chiều dài khoảng 2,5km chỉ đầu tư phần mặt đường.

   Đồng thời, đoạn cải tạo, sửa chữa mặt đường các vị trí hư hỏng, kè đá hộc gia cố đầu cống.... chiều dài khoảng 7km theo đường hiện hữu.

 

TẢI LINK QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ LỘ NỐI NAM SÔNG HẬU ĐẾN THỊ TRẤN NGÃ SÁU: TẢI TẠI ĐÂY

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

 

Bình luận của bạn