09/09/2022

Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Giao thông của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

- Giao thông đường bộ: Trên địa bàn huyện, mạng lưới giao thông bộ phát triển khá nhanh, tỷ lệ nhựa hóa, cứng hóa đạt cao, nhất là các tuyến quan trọng. Cụ thể, như sau:

+ Quốc lộ: có 02 tuyến gồm quốc lộ 1, đoạn qua huyện dài khoảng 0,6 km, mặt bê tông nhựa rộng 11,0m, nền đường rộng 12,0m; quốc lộ Nam sông Hậu, đoạn qua huyện với chiều dài khoảng 9,0km, mặt láng nhựa rộng 8,0m,  nền đường rộng 9,0m, và là tuyến giao thông quan trọng phục vụ cho phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn.

+ Đường tỉnh: có 02 tuyến; tuyến ĐT.925, đoạn qua huyện có chiều dài 11,2km, mặt láng nhựa rộng 5,5m, nền đường rộng 9,0m. Hiện nay tuyến này đang được đầu tư nâng cấp, trong tương lai sẽ là trục trung tâm để phát triển mạng lưới giao thông của huyện; tuyến ĐT.927C đoạn qua huyện có chiều dài 8,2km, có trục giao thông huyết mạch kết nối thành phố Ngã Bảy và thành phố Cần Thơ; kết nối với Quốc lộ 1A với Quốc lộ Nam Sông Hậu. Mặt khác, với vị trí tuyến đường song song và cách sông Cái Côn khoảng 200m, tạo điều kiện kết nối giao thông thủy - bộ liên hoàn, là điều kiện thuận lợi để hình thành và phát triển công nghiệp, xây dựng, đô thị, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần tạo động lực cho sự phát triển của huyện.

+ Đường huyện: có 06 tuyến đang được đầu tư và nâng cấp.

+ Giao thông nông thôn: trong những năm qua đã được phát triển với tốc độ nhanh, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.

Giao thông đường thủy tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Giao thông thủy của huyện bao gồm các tuyến như sông Hậu, sông Mái Dầm, sông Cái Dầu và nhiều tuyến kênh, rạch vừa và nhỏ như Cái Cui, kênh Thầy Cai, rạch Vàm Gỗ,… góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá của nhân dân.

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

Bình luận của bạn