25/09/2022

Sơ đồ giải phóng mặt bằng đường Tỉnh lộ 917 Cần Thơ

Sơ đồ giải phóng mặt bằng đường Tỉnh lộ 917 Cần Thơ

Sơ đồ giải phóng mặt bằng đường Tỉnh lộ 917 Cần Thơ

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

Bình luận của bạn