15/09/2022

Quy hoạch Khu công nghiệp Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 2250 tỷ

Quy hoạch Khu công nghiệp Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 2250 tỷ

Quy hoạch Khu công nghiệp Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 2250 tỷ

- ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh Hậu Giang vừa thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Shinec tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1 trên 2000 khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2.

- Thời gian thực hiện tài trợ kinh phí và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết là 09 tháng kể từ ngày có chủ trương của ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh. ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh cũng nêu rõ việc tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2 được thực hiện theo quy định hiện hành.

- ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh cũng giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp nhận và tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng nêu trên theo quy định; đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng, ỦY BAN NHÂN DÂN huyện Châu Thành cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn Công ty Cổ phần Shinec triển khai thực hiện theo quy định.

- Trong thời gian 09 tháng kể từ ngày có chủ trương, nếu không hoàn thành tài trợ kinh phí lập quy hoạch và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tham mưu ỦY BAN NHÂN DÂN tỉnh thu hồi chủ trương tài trợ kinh phí lập quy hoạch nêu trên.

- Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2 có quy mô khoảng 234 héc ta tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành. Theo giới thiệu trên website Shinec, Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư là 2.250 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến thu hút đầu tư vào quý 4 năm 2024. Khu công nghiệp gồm các ngành như: chế biến thực phẩm; sản xuất thiết bị điện tử, cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô và các động cơ khác, chế tạo máy móc thiết bị, sản xuất hàng tiêu dùng.

Quy hoạch Khu công nghiệp Đông Phú

 

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

Bình luận của bạn