09/09/2022

Quy hoạch đường giao thông tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Quy hoạch đường giao thông tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

 

Quy hoạch đường giao thông tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

  Đất giao thông

 Phát triển mạng lưới giao thông đường bộ (bao gồm đường đối ngoại và đường nội thị, đường liên xã, liên ấp theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới), đường thủy, hệ thống bến bãi đỗ xe khách đảm bảo phát triển bền vững hạ tầng cơ sở giao thông vận tải làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và đô thị hóa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn theo đúng mục tiêu đề ra.

Đến năm 2030, để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình theo định hướng như trên của huyện, diện tích đất giao thông cần tăng thêm 311,46 ha so với năm 2020.

Bảng 18: Danh mục các công trình đất giao thông huyện Châu Thành, Hậu Giang.

 

 

Stt

 

Hạng mục

Diện tích (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

 

Ghi chú

Quy hoạch

Hiện trạng

Tăng thêm

 

ĐẤT GIAO THÔNG

405,67

94,21

311,46

 

 

a

Đường cao tốc

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

 

 

25,60

 

 

 

25,60

 

Xã Đông Thạnh, Xã Đông Phước, Xã Đông Phước A

CV số 944/SGTVT-KHKT

ngày 21/6/2021 của Sở GTVT tỉnh Hậu Giang về tham gia góp ý kiến Quy hoạch đất cấp huyện 2021-2030 và KHSDĐ năm 2021 H. Châu Thành

b

Quốc lộ

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp mở rộng quốc lộ Nam Sông Hậu (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang)

 

62,05

 

24,05

 

38,00

 

TT. Mái Dầm, Xã Đông Phú

Công văn số 2106/SGTVT- QLCL ngày 31/8/2020 của Sở GTVT Hậu Giang V/v rà soát đăng ký nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

c

Đường tỉnh

 

 

 

 

 

 

1

 

Đường tỉnh 927C (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu)

 

0,65

 

0,58

 

0,07

 

TT. Mái Dầm, Xã Phú Tân

Quyết định số 2541/QĐ- UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt KHSDĐ năm 2021 của huyện Châu Thành

 

2

Đường tỉnh 925C, tỉnh Hậu Giang

 

9,00

 

 

9,00

Xã Đông Thạnh, Xã Đông Phước A

Quy hoạch giao thông huyện Châu Thành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

 

3

 

Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 925 (đoạn QL1 đến thị trấn Mái Dầm)

 

 

16,80

 

 

 

16,80

Xã Đông Thạnh, Xã Đông Phước A, TT. Ngã Sáu, Xã Phú Hữu, TT. Mái Dầm

 

Văn bản số 557/KTHT ngày 01/9/2020 của phòng KTHT huyện Châu Thành

 

 

 

 

 

Stt

 

Hạng mục

Diện tích (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

 

Ghi chú

Quy hoạch

Hiện trạng

Tăng thêm

 

4

Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 925 (đoạn từ ngã ba Đông Phước A đến trường Trung học cơ sở)

 

1,20

 

 

1,20

 

Xã Đông Phước A

Văn bản số 442/BQLDA- GPMB ngày 14/8/2020 của Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp

 

5

Đường tỉnh 925 (Nâng cấp mở rộng đoạn từ thị trấn Ngã Sáu đến thị trấn Mái Dầm)

 

3,63

 

 

3,63

TT. Ngã Sáu, TT. Mái Dầm, Xã Phú Hữu

Văn bản số 442/BQLDA- GPMB ngày 14/8/2020 của Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp

 

6

Cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau, tỉnh Hậu Giang

 

12,50

 

 

12,50

 

TT. Ngã Sáu, Xã Đông Phước

 

Nghị quyết số 18/2021/NQ- HĐND ngày 07/9/2021 của HĐND tỉnh Hậu Giang

d

Đường huyện

 

 

 

 

 

 

1

 

Đường huyện 38

 

4,60

 

 

4,60

Xã Đông Phú, Xã Phú Hữu, Xã Phú Tân

 

Quy hoạch giao thông huyện Châu Thành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

2

Đường huyện 39 (Đông Phước - Đại Thành)

2,33

 

2,33

Xã Đông Phước

 

3

 

Đường huyện 40

 

5,20

 

 

5,20

TT. Ngã Sáu, Xã Đông Phước, Xã Phú Hữu, Xã Phú Tân

 

 

 

Quy hoạch giao thông huyện Châu Thành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

4

Đường huyện 42 (Kênh Xáng Nàng Mau)

14,00

 

14,00

Xã Đông Phước, Xã Phú Hữu

5

Đường huyện 43

5,35

 

5,35

Xã Phú Hữu

 

6

Đường ô tô từ quốc lộ 1A nối đường tỉnh 925, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

 

0,47

 

 

0,47

Xã Đông Phước A, Xã Đông Thạnh

Văn bản số 557/KTHT ngày 01/9/2020 của phòng KTHT huyện Châu Thành

 

e

Đường giao thông quy hoạch xây dựng trung tâm xã, đường giao thông nông thôn

 

 

 

 

 

 

1

Nhà ở chuyên gia và công nhân thị trấn Mái Dầm - phần lộ giao thông nông thôn

 

0,01

 

 

0,01

 

TT. Mái Dầm

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 2541/QĐ- UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt KHSDĐ năm 2021 của huyện Châu Thành

2

Nâng cấp tuyến đường Đông Sơn - Bưng Cây Sắn

1,20

 

1,20

Xã Phú Tân

3

Tuyến đường từ ngã tư Đông Sơn đến trung tâm xã Phú Hữu

2,50

 

2,50

Xã Đông Phước, Xã Phú Hữu

4

Cầu Đường Gỗ

0,02

 

0,02

Xã Phú Tân

5

Cầu dân sinh Đông Phước, huyện Châu Thành

0,36

 

0,36

Xã Đông Phước

6

Đường ô tô về trung tâm xã Phú Hữu

6,60

 

6,60

Xã Phú Hữu

7

Đường ô tô về trung tâm xã Phú Tân

7,40

 

7,40

Xã Phú Tân

8

Cầu kênh Thạnh Đông đấu nối với thành phố Cần Thơ

0,20

 

0,20

Xã Đông Phú

 

 

 

 

Stt

 

Hạng mục

Diện tích (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

 

Ghi chú

Quy hoạch

Hiện trạng

Tăng thêm

 

9

Tuyến đường kết nối với Tp Cần Thơ (từ đường ô tô Cái Chanh - Đông Phú nối đường ô tô thị trấn Tân Phú, quận Cái Răng

 

0,50

 

 

0,50

 

Xã Đông Phú

 

Quyết định số 2541/QĐ- UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt KHSDĐ năm 2021 của huyện Châu Thành

10

Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu

9,00

 

9,00

TT. Ngã Sáu, Xã Đông Phú

 

11

Đường ô tô từ cầu BOT Phú Hữu

- Di tích liên tỉnh ủy - đường tỉnh 927, xã Phú Tân, huyện Châu Thành

 

5,00

 

 

5,00

 

Xã Phú Tân

 

Văn bản số 557/KTHT ngày 01/9/2020 của phòng KTHT huyện Châu Thành

12

Tuyến lộ ấp Phú Lợi - xã Phú Hữu

0,10

 

0,10

Xã Phú Hữu

 

CV số 132/QLDA ngày 31/8/2021 của Ban QLDA- ĐTXD huyện Châu Thành

13

Đường vào khu vượt lũ Ngã Sáu giai đoạn 2

0,10

 

0,10

TT. Ngã Sáu

 

 

14

Các tuyến đường giao thông nội bộ, bến xe thuộc các đồ án quy hoạch chi tiết, quy hoạch chung xây dựng thị trấn, quy hoạch trung tâm xã

 

 

185,17

 

 

28,65

 

 

156,52

 

 

Các xã, thị trấn

 

15

Các dự án cho thuê đất

40,93

40,93

 

 

 

 

-

Xây dựng Bến cảng chuyên dùng xăng dầu phục vụ kho đầu mối xăng dầu Hậu Giang (Công ty CP Dầu khí Đồng Tháp)

 

1,95

 

1,95

 

 

TT. Mái Dầm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 2541/QĐ- UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt KHSDĐ năm 2021 của huyện Châu Thành

 

-

Xây dựng Bến Cảng chuyên dùng Sunpro Steel (Công ty TNHH MTV Sunpro Steel tại Cụm CNTT Phú Hữu A giai đoạn 3)

 

1,00

 

1,00

 

 

TT. Mái Dầm

 

-

Xây dựng Bến Cảng chuyên dùng quốc tế Lee&Man của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

 

3,40

 

3,40

 

 

TT. Mái Dầm

 

-

Xây dựng Bến Cảng chuyên dùng Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 (của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

 

22,70

 

22,70

 

 

TT. Mái Dầm

 

-

Xây dựng bến Cảng tổng hợp Vinalines Hậu Giang - giai đoạn 1 (Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang)

 

6,90

 

6,90

 

 

Xã Đông Phú

 

-

Xây dựng bến cảng chuyển dùng của Công ty TNHH Number One Hậu Giang

 

2,74

 

2,74

 

 

Xã Đông Phú

 

-

Xây dựng bến cảng tổng hợp của Công ty Cổ phần Minh Phú Hậu Giang

 

0,83

 

0,83

 

 

Xã Đông Phú

-

Bến cảng chuyên dùng thuộc tổng kho xăng dầu Nam Sông Hậu

1,41

1,41

 

TT. Mái Dầm

 

PHẦN 2: https://nhadatbactrungnam.com/quy-hoach-duong-giao-thong-tai-huyen-chau-thanh-tinh-hau-giang-phan-2

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

Bình luận của bạn