09/09/2022

Quy hoạch đất thương mại dịch vụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Quy hoạch đất thương mại dịch vụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Quy hoạch đất thương mại dịch vụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

   Đến năm 2030, để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư xây dựng thương mại, dịch vụ theo định hướng như trên, diện tích đất thương mại, dịch vụ tăng thêm 124,34 ha.

Bảng 16: Danh mục các công trình đất thương mại dịch vụ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030.

 

Stt

 

Hạng mục

Diện tích (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

 

Ghi chú

Quy hoạch

Hiện trạng

Tăng thêm

 

ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

127,68

3,34

124,34

 

 

1

Cơ sở sản xuất giống dứa mới MD2

5,42

 

5,42

Xã Đông Thạnh

 

 

Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt KHSDĐ năm 2021 của huyện Châu Thành

2

Khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí Hậu Giang

43,00

 

43,00

Xã Đông Phú

 

3

Trung tâm thương mại và khu dân cư thương mại thị trấn Mái Dầm

 

4,71

 

3,25

 

1,46

 

TT. Mái Dầm

 

 

4

 

Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung xã Phú Hữu

 

 

1,01

 

 

 

1,01

 

 

Xã Phú Hữu

Công văn số 2075/UBND ngày 10/4/2020 V/v thống nhất vị trí xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành

 

5

Khu thương mại, dịch vụ thuộc các quy hoạch chung xây dựng thị trấn, quy hoạch trung tâm xã

 

6,44

 

 

6,44

 

Các xã, thị trấn

 

6

Cửa hàng xăng dầu Hồng Tuấn

0,06

 

0,06

Xã Đông Phước

Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt KHSDĐ năm 2021 của huyện Châu Thành

7

Cải tạo nâng cấp cửa hàng xăng dầu Tấn Đạt

0,22

 

0,22

Xã Phú Hữu

 

 

8

 

 

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu

 

 

0,13

 

 

0,02

 

 

0,11

 

Xã Đông Phước

Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v cập nhật công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

9

Cửa hàng xăng dầu (Công ty TNHH MT Gia phú LUBE OIL)

0,39

 

0,39

Đông Thạnh

 

10

Cửa hàng xăng dầu (Công ty CP Nhiên Liệu Tây Đô)

0,09

0,07

0,02

Đông Thạnh

 

 

 

 

Stt

 

Hạng mục

Diện tích (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

 

Ghi chú

Quy hoạch

Hiện trạng

Tăng thêm

11

Cây xăng - DNTN Xăng dầu Phạm Mai

0,10

 

0,10

Phú Tân

 

12

Cửa hàng xăng dầu

0,54

 

0,54

Phú Tân

 

13

Cửa hàng xăng dầu Vân Anh

0,14

 

0,14

Phú Hữu

 

14

Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu dự kiến

1,00

 

1,00

Các xã, thị trấn

 

 

15

Chuyển mục đích sang đất thương mại, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân theo các tuyến giao thông

 

9,89

 

 

9,89

 

Các xã, thị trấn

 

Dự kiến nhu cầu giai đoạn 2021-2030

16

Đất thương mại, dịch vụ thuộc các khu dân cư, khu đô thị

54,54

 

54,54

Các xã, thị trấn

 

 

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

binh-luan

lê sỹ hoàn

09/09/2022

testưs

Bình luận của bạn