10/09/2022

Quy hoạch đất ở nông thông huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Quy hoạch đất ở nông thông huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Quy hoạch đất ở nông thông huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Đất ở tại nông thôn huyện Châu Thành

- Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cũng như bộ mặt khu vực nông thôn, huyện sẽ huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các khu dân cư tập trung, các khu dân cư hậu cần cho các khu, cụm công nghiệp, trong đó có các công trình công cộng cần thiết như nhà trẻ, trường học, cửa hàng, cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc. Tại các cụm, tuyến dân cư hiện hữu trên địa bàn sẽ khuyến khích nhân dân nâng cấp, cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở góp phần chỉnh trang bộ mặt nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời, huyện định hướng khai thác quỹ đất dọc các tuyến đường tỉnh trên địa bàn.

- Đến năm 2030, để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình theo định hướng như trên, diện tích đất ở tại nông thôn cần tăng thêm 617,76 ha so với năm 2020.

Bảng 24: Danh mục các công trình đất ở tại nông thôn huyện Châu Thành, Hậu Giang

 

Stt

 

Hạng mục

Diện tích (ha)

 

Địa điểm (đến cấp xã)

 

Ghi chú

Quy hoạch

Hiện trạng

Tăng thêm

 

ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

 

 

 

 

 

 

1

 

Khu dân cư nông thôn mới xã Phú Hữu

 

2,92

 

 

2,92

 

Xã Phú Hữu

Quyết định số 2541/QĐ- UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt KHSDĐ năm 2021 của huyện Châu Thành

2

Khu dân cư nông thôn xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

25,62

 

25,62

Xã Đông Thạnh

Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v cập nhật công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

3

Khu dân cư nông thôn mới xã Đông Thạnh

5,08

 

5,08

Xã Đông Thạnh

4

Cụm Dân cư vượt lũ xã Đông Phước

0,12

 

0,12

Xã Đông Phước

 

5

 

Khu dân cư nông thôn mới xã Đông Phước

 

8,60

 

 

8,60

 

Xã Đông Phước

KH số 137/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

6

Khu dân cư nông thôn xã Đông Phước

24,86

 

24,86

Xã Đông Phước

 

 

7

 

Khu dân cư nông thôn mới xã Phú Tân

 

2,45

 

 

2,45

 

Xã Phú Tân

KH số 137/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025

8

Khu tái định cư huyện Châu Thành

20,00

 

20,00

Xã Phú Hữu

 

 

 

9

 

 

Khu đô thị - dịch vụ

 

 

135,00

 

 

 

135,00

 

 

Xã Phú Hữu

Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của UBND tỉnh Hậu Giang v/v phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành

 

10

Tuyến dân cư tập trung xây dựng mới

 

6,00

 

 

6,00

 

Xã Phú Hữu

Văn bản số 442/BQLDA- GPMB ngày 14/8/2020 của Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp

 

11

Khai thác quỹ đất tuyến đường tỉnh 925 và đường Cái Chanh - Phú An - Đông Phú

 

134,40

 

 

134,40

 

Xã Đông Thạnh

 

Thông báo số 3912/TB- VP.UBND ngày 23/11/2020

của Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang

12

Khai thác quỹ đất cặp 02 bên tuyến đường tỉnh 927C

177,80

 

177,80

Xã Phú Tân

 

 

 

Stt

 

Hạng mục

Diện tích (ha)

Địa điểm (đến cấp xã)

 

Ghi chú

Quy hoạch

Hiện trạng

Tăng thêm

13

Các khu đất ở quy hoạch thuộc quy hoạch trung tâm các xã

37,09

 

37,09

Các xã

 

 

14

Chuyển mục đích sang đất ở nông thôn của hộ gia đình, cá nhân theo các tuyến giao thông, kênh rạch

 

46,00

 

 

46,00

 

Các xã

 

Nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

15

Đấu giá chuyển mục đích sang đất ở tại nông thôn

1,05

 

1,05

 

 

 

-

Khu dân cư thương mại Phú Hữu (Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trụ sở UBND xã Phú Hữu)

 

0,24

 

 

0,24

 

Xã Phú Hữu

 

Quyết định số 2541/QĐ- UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt KHSDĐ năm 2021 của huyện Châu Thành

-

Đấu giá khu đất chợ Cầu Dừa xã Đông Phước

0,26

 

0,26

Xã Đông Phước

 

-

Trường TH Ngô Hữu Hạnh 2 (Khu C), ấp Phước Long, xã Đông Phước A

 

0,03

 

 

0,03

Xã Đông Phước A

 

Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang

-

Nhà văn hóa ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh

0,05

 

0,05

Xã Đông Thạnh

 

-

Đấu giá trạm y tế xã Phú An cũ (đường ô tô về xã Phú An)

 

0,10

 

 

0,10

 

Xã Đông Thạnh

Dự kiến khai thác đấu giá năm 2022 theo đề nghị của Trung Tâm Y Tế huyện

 

-

Đấu giá khu hành chính UBND xã Phú An (cũ)

 

0,36

 

 

0,36

 

Xã Đông Thạnh

Dự kiến khai thác đấu giá giai đoạn năm 2022- 2025 theo đề nghị của UBND xã Đông Thạnh

-

Đấu giá bưu điện huyện Châu Thành (điểm xã Phú An cũ)

0,01

 

0,01

Xã Đông Thạnh

 

 

-

 

Đấu giá trạm y tế xã Phú Tân

 

 

 

 

Xã Phú Tân

Dự kiến khai thác đấu giá giai đoạn 2022-2025 theo đề nghị của Trung Tâm Y Tế huyện

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

Bình luận của bạn