15/09/2022

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu

Mô tả quy hoạch

1. Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư
Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu.
2. Vị trí, giới hạn khu đất:
- Khu đất lập quy hoạch có diện tích khoảng mười hai phẩy ba mươi bảy héc ta; thuộc xã Đông Phú,
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
- Khu đất có ranh giới tiếp giáp như sau:
+ Phía Đông Bắc giáp Khu điều hành Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.
+ Phía Đông Nam giáp Đất công nghiệp.
+ Phía Tây Nam giáp Đường số 3.
+ Phía Tây Bắc giáp Khu nhà ở công nhân Minh Phú và khu văn hóa thể
thao và giải trí Hậu Giang.

3. Quy mô: có diện tích khoảng mười hai phẩy ba mươi bảy héc ta.

4. Mục tiêu và tính chất đồ án quy hoạch:
- Quy hoạch khu ở tái định cư có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội
đồng bộ để phục vụ nhu cầu chỗ ở, bố trí nền tái định cư cho dân bị ảnh hưởng
giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Sông Hậu.
- Giúp người dân có nơi ở ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương, tạo môi trường sống tiện nghi và hiện đại, làm tiền đề cho tiến trình
đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội góp phần thúc đẩy để huyện Châu
Thành trở thành huyện công nghiệp của tỉnh.
- Đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng Khu tái định cư

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư Đông Phú phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu

 

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

 

Bình luận của bạn