18/09/2022

Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang hướng đến trung tâm đô thị - công nghiệp của tỉnh

Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang hướng đến trung tâm đô thị - công nghiệp của tỉnh

Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang hướng đến trung tâm đô thị - công nghiệp của tỉnh

Hậu Giang đã định hướng đưa huyện Châu Thành trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của tỉnh vào năm 2025, với diện tích quy hoạch công nghiệp là hơn 2.040ha.

Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, diện tích đất quy hoạch trung tâm đô thị là 390ha.

Sau quá trình quy hoạch, phát triển, đến nay huyện có 1 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp tập trung, 1 Trung tâm điện lực Sông Hậu và khu điều hành quản lý Khu công nghiệp Sông Hậu với tổng diện tích 979,41ha, tỷ lệ lấp đầy  78,8%. Hiện có 41 dự án đầu tư, trong đó có 39 dự án sản xuất kinh doanh (với 9 dự án nước ngoài), 2 dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng. Tổng mức thu hút đầu tư vốn trong nước 70.234 tỉ đồng và vốn đầu tư nước ngoài 3.614 triệu USD.

Về phát triển đô thị, huyện có 2 đô thị loại V, với tổng diện tích đất tự nhiên là 3.152ha, diện tích đất quy hoạch trung tâm đô thị là 721ha, gồm: thị trấn Ngã Sáu diện tích đất tự nhiên là 1.423ha, diện tích đất quy hoạch trung tâm đô thị là 390ha và thị trấn Mái Dầm diện tích đất tự nhiên 1.729ha, diện tích đất quy hoạch trung tâm đô thị là 331ha. Tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 là 24,65%, thấp hơn 3,66% so với bình quân của tỉnh là 28,31%, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đô thị chiếm 76,8% của huyện.

Hiện nay có 7 dự án dân cư đô thị đã triển khai với diện tích 81,4ha; 6 dự án đang chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư với diện tích 153,64ha và 3 dự án đã có chủ trương với diện tích 18,80ha.

 

Huyện Châu Thành hướng đến trung tâm đô thị - công nghiệp của tỉnh

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

 

Bình luận của bạn