09/09/2022

Hiện trạng sử dụng đất của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Hiện trạng sử dụng đất của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Hiện trạng sử dụng đất của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Hiện trạng sử dụng đất của huyện Châu Thành theo từng loại đất:

 

Diện tích tự nhiên của huyện là 14.086,23 ha, gồm 02 nhóm đất là nông nghiệp và phi nông nghiệp, cụ thể theo diện tích tự nhiên như sau:

  • Đất nông nghiệp: 11.222,20 ha, chiếm 79,67%.
  • Đất phi nông nghiệp: 2.864,03 ha, chiếm 20,33%.

Bảng 04: Hiện trạng sử dụng theo từng loại đất năm 2020 huyện Châu Thành.

Stt

Chỉ tiêu

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

 

Tổng DTTN (1+2+3)

 

14.086,23

100,00

1

Đất nông nghiệp

NNP

11.222,20

79,67

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.864,03

20,33

3

Đất chưa sử dụng

CSD

 

 

Nguồn: Thống kê đất đai năm 2020 huyện Châu Thành

Trong đó, chi tiết theo từng nhóm đất, cụ thể như sau:

1. Đất nông nghiệp

Diện tích là 11.222,20 ha. Trong đó, xã Đông Phước có diện tích lớn nhất (2.043,98 ha), thị trấn Mái Dầm có diện tích nhỏ nhất (922,98 ha). Chi tiết từng loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, cụ thể như sau

  • Đất trồng lúa: diện tích là 1.516,38 ha, chiếm 10,76% diện tích tự nhiên, được phân bố hầu hết trên địa bàn các xã, thị trấn, trong đó tập trung nhiều nhất tại xã Đông Phú (415,47 ha) và ít nhất tại thị trấn Mái Dầm (24,20 ha).
  • Đất nuôi trồng thủy sản: diện tích là 84,29 ha, chiếm 0,60% diện tích tự nhiên, được phân bố hầu hết trên địa bàn các xã, thị trấn.
  • Đất trồng cây lâu năm: diện tích là 9.592,79 ha, chiếm 68,10% diện tích tự nhiên, chủ yếu là đất trồng cây ăn trái, được phân bố hầu hết trên địa bàn các xã, thị trấn, trong đó tập trung nhiều ở các xã Đông Phước (1.934,98 ha), Phú Hữu (1.447,84 ha), Phú Tân (1.405,01 ha).
  • Đất trồng cây hàng năm khác: diện tích là 28,74 ha, chiếm 0,20% diện tích tự nhiên, phân bố tại các xã, thị trấn như: Ngã Sáu; Đông Thạnh; Phú Hữu; Đông Phước; Phú Tân.
  •  

2. Đất phi nông nghiệp

Diện tích đất phi nông nghiệp của huyện là 2.864,03 ha, chiếm 20,33% tổng diện tích tự nhiên, bao gồm:

- Đất quốc phòng: diện tích 1,77 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên, là diện tích của Ban chỉ huy quân sự huyện;

- Đất an ninh: diện tích 2,20 ha, chiếm 0,02% diện tích tự nhiên, chủ yếu là diện tích trụ sở công an huyện tại thị trấn Ngã Sáu và chốt công an tại khu công nghiệp xã Đông Phú;

- Đất khu công nghiệp: diện tích 244,79 ha, chiếm 1,74% diện tích tự nhiên, là diện tích khu công nghiệp Sông Hậu;

- Đất cụm công nghiệp: diện tích 199,29 ha, chiếm 1,41% diện tích tự nhiên, là diện tích đã thu hồi một phần của các cụm công nghiệp như: Phú Hữu A giai đoạn 1, Phú Hữu A 3 và CCNTT Đông Phú;

- Đất thương mại, dịch vụ: diện tích 9,44 ha, chiếm 0,07% diện tích tự nhiên, chủ yếu là diện tích các khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng xăng dầu, trạm cấp nước sạch… trên địa bàn;

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: diện tích 78,39 ha, chiếm 0,56% diện tích tự nhiên, tập trung đều trên địa bàn huyện, gồm các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất phi nông nghiệp;

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: diện tích 0,62 ha, là diện tích các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tại thị trấn Mái Dầm;

- Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: diện tích 792,26 ha, chiếm 5,62% diện tích tự nhiên, trong đó:

+ Đất giao thông: diện tích 325,01 ha, chiếm 2,31% diện tích tự nhiên, chủ yếu là diện tích của các tuyến đường bộ trên địa bàn;

+ Đất thủy lợi: diện tích 286,25 ha, chiếm 2,03% diện tích tự nhiên, chủ yếu là diện tích của các kênh trục chính, kênh cấp I, II, III; hệ thống đê bao, kênh thủy lợi nội đồng, cống đập trên địa bàn;

+ Đất xây dựng cơ sở văn hóa: diện tích 3,64 ha, chiếm 0,03% diện tích tự nhiên, chủ yếu là diện tích các cơ sở văn hóa trên địa bàn;

+ Đất xây dựng cơ sở y tế: diện tích 5,51 ha, chiếm 0,04% diện tích tự nhiên, bao gồm diện tích của bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế, trạm y tế các xã, thị trấn và các cơ sở y tế khác trên địa bàn;

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: diện tích 21,02 ha, chiếm 0,15% diện tích tự nhiên, bao gồm diện tích của các trường trung học phổ thông; trung học cơ sở; tiểu học; mầm non, mẫu giáo;

+ Đất công trình năng lượng: diện tích 137,44 ha, chiếm 0,98% diện tích tự nhiên, chủ yếu là diện tích của nhà máy điện lực sông Hậu 1 thuộc trung tâm điện lực sông Hậu, các trụ điện, các công trình ănng lượng khác trên địa bàn;

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: diện tích 0,22 ha, chủ yếu là diện tích của bưu điện huyện, các điểm bưu điện - văn hóa các xã, thị trấn;

+ Đất có di tích lịch sử - văn hóa: diện tích 0,04 ha, là diện tích của Khu di tích liên Tỉnh ủy Cần Thơ tại xã Phú Tân;

+ Đất bãi thải, xử lý chất thải: diện tích 0,04 ha, là diện tích của các khu xử lý chất thải tại thị trấn Mái Dầm và xã Đông Phước;

+ Đất cơ sở tôn giáo: diện tích 3,58 ha, chiếm 0,03% diện tích tự nhiên, là diện tích các nhà thờ, chùa, thánh thất;

+ Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: diện tích 8,13 ha, chiếm 0,06% diện tích tự nhiên, chủ yếu là diện tích nghĩa trang trên địa bàn;

+ Đất chợ: diện tích 1,38 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên, chủ yếu là diện tích các chợ trên địa bàn;

+ Đất sinh hoạt cộng đồng: diện tích 1,71 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên, là diện tích các nhà văn hóa ấp của các xã trên địa bàn huyện;

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: diện tích 4,84 ha, chiếm 0,03% diện tích tự nhiên, là diện tích các khu công viên, cây xanh trên địa bàn huyện;

+ Đất ở tại nông thôn: diện tích 279,20 ha, chiếm 1,98% diện tích tự nhiên, là toàn bộ diện tích đất ở tại các xã trên địa bàn huyện;

+ Đất ở tại đô thị: diện tích 100,28 ha, chiếm 0,71% diện tích tự nhiên, là toàn bộ diện tích đất ở của thị trấn Ngã Sáu và thị trấn Mái Dầm;

Đất xây dựng trụ sở cơ quan: diện tích 10,79 ha, chiếm 0,08% diện tích tự nhiên, là diện tích trụ sở các cơ quan trên địa bàn. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở thị trấn Ngã Sáu (4,72 ha), là nơi nơi đặt trụ sở huyện ủy, UBND huyện và các phòng ban,… của huyện;

+ Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: diện tích 0,83 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên;

+ Đất cơ sở tín ngưỡng: diện tích 0,46 ha, là diện tích các đình, đền thờ trên địa bàn;

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: diện tích 1.135,51 ha, chiếm 8,06% diện tích tự nhiên;

Đất chưa sử dụng: Trên địa bàn huyện không còn diện tích đất chưa sử dụng (đưa vào sử dụng 100%).

3. Đất đô thị

Diện tích là 3.072,16 ha, chiếm 21,81% diện tích tự nhiên.

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

Bình luận của bạn