15/09/2022

Hậu Giang phê duyệt quy hoạch 8 dự án khu công nghiệp mới

Hậu Giang phê duyệt quy hoạch 8 dự án khu công nghiệp mới

Hậu Giang phê duyệt quy hoạch 8 dự án khu công nghiệp mới

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

Bình luận của bạn