09/09/2022

Định hướng phát triển khu đô thị, khu dân cư thương mại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Định hướng phát triển khu đô thị, khu dân cư thương mại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Định hướng phát triển khu đô thị, khu dân cư thương mại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Khu đô thị - thương mại – dịch vụ huyện Châu Thành:

​​​​​​​Định hướng và không gian phát triển khu đô thị

Phát triển mạng lưới đô thị gắn liền với phát triển cơ sở hạ tầng, hình thành các đô thị trung tâm có quy nhỏ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dân cư đô thị.

Tập trung đầu tư mở rộng khu nội thị - thị trấn Ngã Sáu và Mái Dầm như hình thành khu đô thị mới, chợ, khu thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, xây dựng bến xe và các công trình phục vụ du lịch; trên địa bàn các xã, tập trung chỉnh trang các điểm dân cư tập trung phù hợp với điều kiện tự nhiên, phong  tục, tập quán, có các khu chức năng, hệ thống các công trình hạ tầng xã hội.

Phát triển thương mại theo hướng khai thác và phục vụ tốt thị trường trong huyện, kết hợp đẩy mạnh lưu thông hàng hóa và giao lưu kinh tế với các huyện khác trong tỉnh và trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trước hết tập trung phục vụ tốt nhu cầu nội bộ, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa.

Phát triển đa dạng và đồng bộ các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao, nhằm thúc đẩy cấc ngành sản xuất và dịch vụ khác như: vận tải, viễn thông và công nghệ thông tin, tư vấn, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, các dịch vụ y tế, văn hóa, thể thao… Tập trung phát triển mạnh kết cấu hạ tầng thương mại, từng bước xây dựng hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại theo quy hoạch của ngành thương mại huyện, của tỉnh.

Về không gian, tập trung phát triển đô thị trung tâm là thị trấn Ngã Sáu và Mái Dầm. Hình thành các trung tâm thị tứ nằm trên các trục giao thông chính của các xã còn lại trên địa bàn. Phát triển thương mại, dịch vụ với các trung tâm thương mại, siêu thị, các khu thương mại gắn với nhà ở thuộc khu vực thị trấn thị trấn Ngã Sáu và Mái Dầm; các khu thương mại, dịch vụ tại khu vực trung tâm các xã; nâng cấp mở rộng, xây dựng mới các chợ như chợ Đông Phú (xã Đông Phú), chợ Đông Phước A (xã Đông Phước A), chợ Phú Tân (xã Phú Tân) chợ trung chuyển trái cây Phú Hữu (xã Phú Hữu), chợ Côn Dừa (xã Đông Phước), mở rộng chợ Ngã Sáu (thị trấn Ngã Sáu), mở rộng chợ Mái Dầm (thị trấn Mái Dầm).

​​​​​​​​​​​​​​Định hướng sử dụng đất

Giai đoạn 2011-2020, khu đô thị - thương mại - dịch vụ trên địa bàn phát triển khá nhanh, nên đã góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của huyện. Dự kiến, diện tích đất dành cho phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ (khu vực đô thị và nông thôn) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 750 - 850 ha.

​​​​​​​

NHÀ ĐẤT BẮC TRUNG NAM:

ĐỊA CHỈ ĐI THEO GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/nPs9vewyUEk12A1LA

Bình luận của bạn