19/09/2022

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thông xe trước ngày 30 tháng 4 năm 2023

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thông xe trước ngày 30 tháng 4 năm 2023

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thông xe trước ngày 30 tháng 4 năm 2023

   - Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh thi công, trước 30 tháng 4 năm 2023 phải xong phần thảm bê tông nhựa và thông xe.

   - Thông tin về tình hình triển khai dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI cho biết lũy kế sản lượng thực hiện đối với 3 gói thầu xây lắp tại dự án đạt 48,51% giá trị hợp đồng, chậm 2,16% so với tiến độ yêu cầu.

   - Về công tác giải phóng mặt bằng , địa phương đã bàn giao 22,97 trên 22,97 km chính tuyến (đạt 100%); phạm vi các nút giao còn vướng khoảng 0,18 km. 

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thông xe trước ngày 30 tháng 4 năm 2023

   - Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI đã yêu cầu Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư tiểu dự án GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG để bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 9 tháng 2022.

   - Nguyên nhân của việc chậm trễ được Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI nhận định do nhà thầu tổ chức thi công chưa hợp lý, đắp gia tải chậm. Không để tình trạng chậm tiến độ tiếp tục diễn ra, Bộ GIAO THÔNG VẬN TẢI yêu cầu Ban QLDA chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các nhà thầu dồn lực hoàn thành toàn bộ các cầu trên tuyến trước ngày 30 tháng 9 năm 2022.

   - Phần đường phải xử lý xong nền đất yếu trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm trước ngày 28 tháng 2 năm 2023; thảm bê tông nhựa và đảm bảo thông xe trước ngày 30 tháng 4 năm 2023.

   - Trước đó, cuối tháng 8 năm 2022, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã có văn bản phê bình 15 nhà thầu vì chậm tiến độ khi thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. 

   - Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã yêu cầu từng thành viên liên danh nhà thầu bố trí lãnh đạo trực tiếp có mặt tại công trường để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn (tài chính, vật tư, vật liệu) để đẩy nhanh tiến độ thi công.

   - Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn tính toán xử lý nền đất yếu; lựa chọn và trình phương án thi công các hạng mục: Cấp phối đá dăm, bê tông nhựa, dải phân cách, hộ lan… trước ngày 30 tháng 8.

   - Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ khởi công đầu năm 2021, dài gần 23 km, vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng. Giai đoạn một của dự án quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 mét, bề rộng cầu 17,5 mét, vận tốc 80 km trên giờ. Cao tốc dự tính hoàn thành năm 2022, đưa vào khai thác toàn bộ giai đoạn một trong năm 2023. Giai đoạn hoàn chỉnh cao tốc được thiết kế 100 km trên giờ với 6 làn xe, bề rộng nền đường 32 mét.

Bình luận của bạn